OGŁOSZENIE. Szanowni rolnicy!

Opublikowano:

W dniu 19 marca 2019 r. o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się szkolenie pt. „Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Celem szkolenia jest omówienie ważnych kwestii dot. stosowania prawidłowych zasad przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, terminów i dawek nawożenia, prowadzenia rejestrów nawożenia, opracowywania planów nawozowych.

Organizator szkolenia: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.