KONFERENCJA „REFORMA OŚWIATY W KONTEKŚCIE SZKÓŁ ŚREDNICH”

Opublikowano:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Lubawy, Dyrektor Szkoły, Pani Anna Empel oraz członkowie Komisji do Spraw Promocji Szkoły, postanowili zorganizować Konferencję pod hasłem „Reforma oświaty w kontekście szkół średnich”. Spotkanie odbyło się w środę, 28 listopada.

Głównymi adresatami konferencji byli rodzice uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym kończą 3-letnie gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Frekwencja zaskoczyła samych organizatorów. Oprócz rodziców gościliśmy w naszych progach dyrektorów i doradców zawodowych okolicznych gimnazjów i szkół podstawowych, a także liczne grono nauczycieli z Zespołu Szkół w Lubawie.
Swoją obecnością zaszczycił nas również Starosta Powiatu Iławskiego, Pan Bartosz Bielawski oraz Wicestarosta, Pan Marek Polański.
Pierwszą prelegentką była Pani Danuta Oleksiak, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Elblągu, która w niezwykle klarowny sposób wyjaśniła niuanse dotyczące reformy oświaty, a także możliwości edukacyjno – zawodowe uczniów po różnych typach szkół.

Kolejną mówczynią była Pani Joanna Szmycińska, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Przedstawiła ona Barometr Zawodów, czyli zapotrzebowanie na profesje w północnej części Polski, z naciskiem na województwo warmińsko – mazurskie.

Pan Adam Kołpacki, koordynator staży zawodowych, instruktor nauki zawodu w PPUHiE „Szynaka” omówił warunki współpracy między Zespołem Szkół w Lubawie a zakładem „Szynaka”.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Monika Chylińska, szkolny doradca zawodowy z Zespołu Szkół w Lubawie, która przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły, a także omówiła pokrótce rolę rodziców w doradztwie zawodowym swoich dzieci.

Konferencja była trafionym pomysłem, o czym świadczy duże zainteresowanie odbiorców indywidualnymi spotkaniami z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w Zespole Szkół w Lubawie.


Materiał Z.S w Lubawie