II Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

30 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 15 radnych. Wójt Tomasz Ewertowski przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o podpisaniu umowy z firmą Musa na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo, poinformował o końcowych pracach przy remoncie świetlicy w Mortęgach.

Wójt spotkał się z mieszkańcami wsi Sampława w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15. Podkreślił, że decyzje miały zapaść w tym roku w Warszawie. W planie wieloletnim środki są zarezerwowane, ale decyzji nadal nie ma. Mieszkańcy wsi Sampława mają zbierać podpisy i wysłać petycję do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach: powołania stałych Komisji Rady, powołania składów osobowych stałych Komisji Rady, ustalenia Przewodniczących Komisji i Zastępców, wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli oraz ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubawa.

Przedstawicielem Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Gmin „Czyste Środowisko” został wybrany Joachim Dutkiewicz, natomiast w Stowarzyszeniu Dorzecza Drwęcy gminę będą reprezentować Benedykt Czarnecki i Tomasz Ewertowski.

Składy Komisji Rady Gminy Lubawa

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Palczewski - przewodniczący, Mirosław Tomaszewski - zastępca, Anna Guzowska, Karol Kuczyński, Marek Chorzelewski, Zbigniew Makowski

Komisja skarg, wniosków i petycji
: Grzegorz Palczewski - przewodniczący, Zbigniew Makowski - zastępca, Anna Guzowska.

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów: Joachim Dutkiewicz - przewodniczący, Jan Kowalkowski - zastępca, Marek Chorzelewski, Jan Laskowski, Zbigniew Makowski, Grzegorz Palczewski, Zbigniew Skomorowski, Zbigniew Trzeszewski

Komisja Społeczna: Benedykt Czarnecki - przewodniczący, Anna Guzowska - zastępca, Rafał Chyrzyński, Piotr Karczewski, Karol Kuczyński, Jan Licznerski, Mirosław Tomaszewski.

Po jednomyślnym głosowaniu, wynagrodzenie Wójta zostało uchwalone na dotychczasowym poziomie: wynagrodzenie zasadnicze - 4700 zł, dodatek funkcyjny w wys. - 1900 zł, dodatek specjalny - 2640 zł, dodatek za wysługę 20 lat pracy 20% - 940 zł.

(mz)