Na szlaku ekonomii społecznej

Opublikowano:

W dniu 26 października odbyły się kolejne „Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej” w ramach projektu „Aktywna przyszłość”. 

Pierwszym punktem wizyty studyjnej było spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Braniewskiego Instytutu Rozwoju”,  które jest założycielem kawiarni „Santos Cafe”. 

W trakcie spotkania Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką przedsiębiorstwa społecznego, etapami jego powstawania oraz mieli możliwość skosztowania produktów jakie znajdują się w menu kawiarni.

Z Braniewa grupa udała się do wioski tematycznej Sąpy „Babia Dolina” w gminie Młynary, która jest przykładem oddolnych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej mieszkańców obszarów wiejskich. 

W trakcie pobytu w Sąpach uczestników ugościł gospodarz „Ziołowego Dzbanka”, który przedstawił im ofertę warsztatową prowadzonej przez siebie zagrody tematycznej, wizję dalszego jej rozwoju oraz zaprosił ich do udziału w warsztatach lepienia z gliny. 

Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych.

Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

OPS Lubawa