INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

Opublikowano:

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Inwestycja ta, w 50 proc. dofinansowana środkami z budżetu państwa, obejmowała m.in. położenie nowego asfaltu, budowę chodników oraz oświetlonego przejścia dla pieszych. 

Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości ponad 2mln. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami. Realizacja tego zadania dobiega końca, podobnie jak remont ponad półkilometrowego odcinka nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica.

U.G Lubawa