Gmina otrzyma dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie

Opublikowano:

W środę 17 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł. Dotacja została uruchomiona Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 28 sierpnia 2018 roku zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i została przyznana na rok 2018. O kolejną transzę Gmina Lubawa może ubiegać się w roku przyszłym.

Umowę podpisali: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubawa Anny Jędrychowskiej. W podpisaniu umowy uczestniczył także Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.

Dofinansowana zostanie realizacja zadania pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na sale dydaktyczne”.

Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem zostanie dobudowany do istniejącego budynku szkoły. Jedno z wejść będzie wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna będzie miała wymiary 32,82 m x 18,0 m (powierzchnia użytkowa 590,76 m2) wysokość 9,5 m w kalenicy. Na parterze powstanie zaplecze socjalne w postaci 4 szatni, pokoju nauczyciela WF, magazynu sprzętu i 6 toalet. Na piętrze projektowanego budynku powstanie widownia i 2 sale lekcyjne. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń na poddaszu istniejącego budynku szkoły w celu wygospodarowania 2 sal dydaktycznych.

Inwestycja obejmuje także wykonanie: drogi wewnętrznej stanowiącej drogę pożarową, chodników, opaski izolacyjnej budynku sali, skarpy okalającej i terenów zielonych, sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kablowych elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego z kablami zasilającymi. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 roku.

UG Lubawa