Spotkania przedwyborcze w gminie Lubawa

Opublikowano:

Dnia 03.10.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kazanicach odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań z kandydatami na wójta gminy Lubawa. Organizatorami spotkań są sołtysi. Termin spotkań zaproponowany został przez sołtysów na spotkaniu 29.09.2018 r.
Frekwencja w Kazanicach była niewielka. Z zaproszonych kandydatów stawił się tylko obecny wójt Tomasz Ewertowski.

Zamiast jego kontrkandydata na zebraniu pojawił się pan Bolesław Zawadzki wraz z dwiema osobami z iławskich struktur PiS reprezentujący kandydata PiS i odczytał oświadczenie, w którym stwierdził, że spotkania są niezgodne z prawem wyborczym.

Część uczestników spotkania wyraziła swoje zdziwienie oświadczeniem zwłaszcza, że inicjatywa sołtysów była bezstronna i miała na celu zainteresowanie mieszkańców sylwetkami kandydatów i ich programami wyborczymi. Zdziwienie było tym większe, gdyż do tej pory, w wieloletniej praktyce  spotkań wyborczych w gminie Lubawa nikt tego nie kwestionował.

Spotkanie oprócz prezentacji programu pana wójta Ewertowskiego przerodziło się w dyskusje dot. bieżących spraw gminy.

Kolejne zaplanowane spotkanie z kandydatami odbyło się dnia 04.10.2018 r. w Rożentalu. Z informacji jaką uzyskaliśmy wynika, że podobnie jak w Kazanicach spośród kandydatów obecny był tylko pan Tomasz Ewertowski. Spotkanie odbyło się w spokojnej, rzeczowej atmosferze. (mz)