XXXVIII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

27 września br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyła się  XXXVIII sesja Rady Gminy Lubawa. W pierwszej części wyróżniono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  za wyniki w nauce i sporcie o czy informowaliśmy naszych czytelników.

W dalszej części po odczytaniu sprawozdania wójta miedzy sesjami, radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu  wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, przyjęli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2017/2018.

Podjęto uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018 - 2023, zmieniono uchwałę budżetową, udzielono pomocy finansowej na rzecz Samorządu  Wojewódzkiego, przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa, uchwalono zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.

W części wnioski i interpelacje wystąpił dr Roman Żuralski, który ustosunkował się do opublikowanej informacji burmistrza miasta Lubawa o otwarciu ambulatorium w przychodni miejskiej w Lubawie wyłącznie dla mieszkańców miasta. Ponieważ przychodnia w Lubawie obsługuje ok. 3 tys. mieszkańców gminy, na których w ramach kontraktu otrzymuje środki z NFZ, spowodowało to wiele pytań do wójta gminy Lubawa.

Radni prosili o wyjaśnienie tej sprawy, a także o rozważenie zastosowania podobnych rozwiązań na terenie gminy.
W materiale video prezentujemy stanowisko dr Romana Żuralskiego w tej sprawie. (mz)