Weekendowa bezpłatna opieka medyczna dla Mieszkańców Lubawy zaczyna działać od dziś

Opublikowano:

W dniu dzisiejszym  8 września w budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia będzie funkcjonować weekendowa bezpłatna opieka medyczna dla Mieszkańców Lubawy.
W drodze konkursu usługi medyczne opieki lekarskiej świadczyć będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP z Nowego Miasta Lub. Z bezpłatnej opieki lekarsko-pielęgniarskiej będzie można skorzystać za okazaniem jednego z poniższych dokumentów:
• Lubawskiej Karty Mieszkańca,
• Lubawskiej Karta Seniora,
• Karty Dużej Rodziny wydanej  przez miejski samorząd,
• dokument z adresem zamieszkania.

Usługi świadczone będą w: soboty i niedziele, w godzinach od 10.00 do 18.00 w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 20, 14-260 Lubawa.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę lekarską i pielęgniarską na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:
a) przebadania pacjenta, w tym wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego,  wykonanie badania EKG jeśli zachodzi taka potrzeba,
b) wypisania recepty,
c) skierowania do szpitala,
d)  wykonania  iniekcji  dożylnych  i  domięśniowych – wyłącznie  na  zlecenie  i  pod nadzorem lekarza,
e) założenia i zmiany opatrunku,
f)  w  przypadku  zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zachowania podstawowych funkcji życiowych do czasu przekazania pacjenta pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego

Świadczenia są w 100% sfinansowane ze środków budżetu miasta Lubawa, dlatego możliwość bezpłatnego korzystania z usług przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Lubawy.

na podst. BIP opr.mz
foto archiwum