Inwestycje w infrastrukturę drogową w gminie Lubawa

Opublikowano:

Trwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50 proc. dofinansowane z budżetu państwa.

Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica. Zadanie m.in. obejmuje położenie nowego asfaltu, budowę chodników oraz oświetlonego przejścia dla pieszych.

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule została podpisana 19 czerwca. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Prace realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. W ramach zadania o wartości prawie 700 tys. zł zostaną, m.in. wykonane chodniki, zjazdy, odwodnienie. Droga zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię asfaltową.

W Prątnicy dobiega końca remont drogi gminnej w kierunku Tuszewa. Powstaje tam nowa nawierzchnia asfaltowa zjazdy i odwodnienie.
Trwa przebudowa chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję realizuje firma Bud-Stal z Lubawy.
Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie zrealizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

Zadanie polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Brodnica. 

U.G. Lubawa