Suma Odpustowa w Lipach

Opublikowano:

2 lipca w Sanktuarium w Lipach została odprawiona Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Andrzeja Suskiego.
Przed Eucharystią do wszystkich pielgrzymów kilka słów skierowała siostra Justyna ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek w Sierpcu. Przypomnijmy, iż 7 kwietnia 2016 roku w Lubawie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Matki Magdaleny Martęskiej - siostry Benedyktynki.

Homilię podczas sumy wygłosił ks. biskup Andrzej Suski. W homilii zwrócił uwagę na znaczenie  rodziny w naszym codziennym życiu.
Polska rodzina miała i ma swoją niepowtarzalną trwałość ze względu na wiarę w Boga i w Ewangelię. Maryjność polskich rodzin przejawia się szczególnie przez cnoty moralne polskich kobiet i matek.
Jan Paweł II w „Liście do rodzin” w 1994 napisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się człowiek odłączyć”.

Przytoczył również słowa Prymasa Tysiąclecia na temat rodziny mówiąc:  
- Kolebką życia i rozwoju człowieka w miłości jest rodzina. Jej trwałość, wiara i siła moralna – to według kardynała Wyszyńskiego jedna z najważniejszych spraw polskiej racji stanu. „Rodzina, Najmilsze Dzieci, jest największą siłą Narodu, i największą gwarantką bytu narodowego. Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie masz Narodu! Jeśli ktoś chce pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem Narodu, musi pracować przede wszystkim nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. To jest ten wielki program, który ma znaczenie niewątpliwie religijnie, bowiem Bóg zapragnął na tej ziemi rodziny. Ale ma to również znaczenie narodowe. Jaka Rodzina taki Naród.”
- Pamiętajcie dlatego, aby nasz dom rodzinny był budowany na skale. Nie na piasku grząskich ideologii, aby rodzina wychowywała do odpowiedzialności, by domy pozostały gościnne, czyste.

(mz)