Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MLKS Motor Lubawa

Opublikowano:

Na dzień dzisiejszy tj. 29 czerwca zwołane zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu Motor Lubawa. Zebranie otworzył Prezes klubu Marek  Olejniczak, który powitał zaproszonych  gości m.in. burmistrza Macieja Radtke, radnych rady miasta - Annę Tańską i Janusza Sobiechowskiego, wójta -Tomasza Ewertowskiego.

Ze względów proceduralnych, decyzją Zarządu klubu, ogłoszono przerwę w obradach do  następnego piątku tj. 6 lipca 2018 roku. Zebranie będzie kontynuowane w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie o godz.18.00.

(mz)