Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze klubu Motor Lubawa. Mobilna Akadema Młodych Orłów zaprasza jutro

Opublikowano:

Zarząd Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Motor zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków na dzień 29.06.2018 rok (piątek) godz. 18.00 w I terminie (godz. 18.15 w II terminie). Zebranie odbędzie się w Sali MOK-u w Lubawie.
W zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie klubu, którzy otrzymali zaproszenie wraz  z mandatem.
 
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Prezes
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór sekretarz Zebrania    
5. Wybór Komisji Mandatowo/skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Wystąpienie zaproszonych gości
9. Sprawozdanie finansowe za okres od 12.01.2018 –  29.06.2018    
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10. Sprawozdanie z działalności sportowej – V-ce Prezes/trenerzy
11. Dyskusja
12. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
13. Wybór Prezesa i Zarządu
14. Wybór Komisji Rewizyjnej
15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
16. Zakończenia obrad.

Zapraszamy na darmowe szkolenie trenerów piłki nożnej i nauczycieli WF w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów Szkolenie odbędzie się w Lubawie na Stadionie Miejskim ul. Łąkowa 8 w dniu 21.06.2018 o godzinie 16:00.

Materiał Motor Lubawa