XXXIV sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W środę 28 lutego odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej, uchwalenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubawa, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo oraz uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020” Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt poinformował radnych o trwającej procedurze wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule, przebudowie drogi gminnej w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej w miejscowości Łążyn.

Zostały także podpisane umowy na wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym oraz w strażnicy we wsi Łążyn. Ponadto wójt uczestniczył w Mazurskich  Targach Agro Show i konferencji z udziałem Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. (mz)