Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu

Opublikowano:

9 lutego br. w strażnicy w Rożentalu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Rożental jest jedną z wiodących jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Powiatu Iławskiego.

Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Nadolski witając przybyłych gości  członków czynnych, honorowych i wspierających oraz: Z-cy Komendanta Powiatowego PSP Iławie  bryg. Krzysztofa Tomanka, Komendanta Gminnego - kpt. Krzysztofa Rutkowskiego,Prezesa ZP  OSP RP Stanisława Kastrau, Prezesa ZG OSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, członków Zarządu Powiatu OSP - Juliana Lemiecha i Henryka  Zakrzewskiego druhów z PSP z Ostródy, Gdyni, Lidzbarka oraz  Naczelnika OSP Lubawa dh Piotra Milewskiego, lek-med  Michała Antończyka i ks. Zdzisława Licznerskiego.


Następnie przystąpiono do realizacji porządku zaproponowanego przez Zarząd OSP. Dokonano wyboru stosownych komisji oraz przewodniczącego i sekretarza zebrania - dh  Paweł SzauerKatarzyna  Eremus.

Po przedstawieniu i przyjęciu  sprawozdań wyświetlony został film  przedstawiający działalność jednostki OSP Rożental w 2017 r.  oraz  film  podsumowujący rok  2017  w Gminie Lubawa .
Można na nim było zobaczyć akcje ratowniczo-gaśnicze w których druhowie brali udział. W 2017 roku łącznie alarmowo jednostka wyjeżdżała: 33 razy w tym 13 razy do pożarów, 20 razy do miejscowych zagrożeń/wypadków.
Jednostka OSP Rożental liczy 43 członków czynnych w tym 14 kobiet, 3 honorowych oraz 81 wspierających.

W jednostce są dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 18 czerwca  w  Prątnicy żeńska drużyna zajęła I miejsce podczas zawodów gminnych po raz  trzeci  z rzędu a  dwie drużyny męskie odpowiednio I i XII miejsce . 24 września w Iławie podczas  zawodów powiatowych żeńska drużyna zajęła II miejsce co dało jej  awans  do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim. W  tych samych zawodach  drużyna męska  zajęła II miejsce  i również  awansowała do  zawodów  wojewódzkich.
 
Aktualny Zarząd OSP Rożental przez okres jednego roku swojej działalności, dokonał dalszej modernizacji strażnicy. Druhowie otrzymali dofinansowanie  z KSRG na  remont pomieszczeń sanitarnych  przede wszystkim przebudowy i odnowienia pomieszczeń. Wiele zadań wykonali sami strażacy, co znacznie obniżyło koszty modernizacji. W  tym  roku sprawozdawczym strażacy wykonali prace na kwotę ponad 12 tys  złotych. Do remontu dołożył się samorząd gminy.
Remiza w  Rożentalu jest obecnie jedną z najlepiej wyposażonych w regionie, a druhowie jednostki OSP KSRG Rożental  posiadają wysokie umiejętności i kwalifikacje ratownicze.

W tym roku trzy druhny: Agnieszka Deptuła, Katarzyna Rutkowska i Kinga Ewertowska  ukończyły kurs, który umożliwia im branie udziału w akcjach ratowniczych.

Obecni  uczcili pamięć zmarłych strażaków podczas swojego dorocznego zebrania sprawozdawczego.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności  Zarządu jednostki przez Prezesa  Piotra Nadolskiego, sprawozdania finansowego przez  dh Roberta Szauer oraz  Komisji Rewizyjnej przez Joachima Dutkiewicza - przewodniczącego komisji, delegaci udzielili jednogłośnie Absolutorium.
Na zakończenie Walnego Zebrania druhowie odśpiewali 100 lat dla druha Alfonsa Licznerskiego, który otrzymał odznakę za 70 lat służby z rąk  z-cy  Komendanta PSP   bryg. Krzysztofa Tomanka i Prezesa ZG OSP RP Tomasza Ewertowskiego.

Gratulacje i życzenia strażakom złożyli  zaproszeni goście. Chwalili strażaków za profesjonalizm i poświecenie przy realizacji trudnych zadań ratowniczych. Podkreślali duże zmiany modernizacyjne jakie zaszły w ostatnich latach w usprzętowieniu strażaków i wzorowo ułożoną współpracę na szczeblu  gminy  i powiatu.
Następnie zostały wręczone  medale  i odznaki resortowe za wysługę lat
5 lat służby - Ewa Szauer i Edyta Petrikowska
15 lat - Piotr Zakrzewski, Sławomir Marszelewski, Paweł Szauer.
40 lat  -Roman Borkowski
70 lat  - Alfons Licznerski
Strażacy z OSP Rożental dziękują  wszystkim sponsorom za pomoc  w realizacji zamierzonych zadań: Piotr Treder -Firma Treder, Agromex Krystochowicz ,Stanisław Nadolski, Tomasz Surdykowski, Dorota Banacka firma  Granit PL, Bogdan Dreszler  - firma  Dreszler, dh Agnieszka Deptuła, Tomasz Ewertowski Wójt Gminy Lubawa, Leszek Taranowski, Roman Junkier ,Józef Orzechowski.

Szczególne podziękowania dla  lekarzy :Romana Żuralskiego i  Michała Antończyka  dzięki którym druhny i  druhowie ukończyli Kurs  Kwalifikowanej Pomocy:Jakub Banaszewski  Mateusz Kowalski, Wojciech Wiśniewski  Magdalena Czarnecka Natalia Czarnecka Kinga Ewertowska i Daria Tetmer. Dagmara Maliszewska, Marek Wiśniewski

Druhowie:  Jarosław Petrikowski, Sławomir Marszelewski, Robert Szauer, Piotr Zakrzewski i Wojciech Kasprzycki zdali egzamin recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zarząd  OSP Rożental podziękował także dh Piotrowi  KowalskiemuMariuszowi  Ługiewiczowi za pracę na rzecz jednostki. (mz)