Walne Zebranie klubu MLKS Motor Lubawa

Opublikowano:

12 stycznia w OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie odbyło się Walne Zebranie klubu MLKS Motor Lubawa. Podczas zebrania obecny byli: burmistrz Lubawy - Maciej Radtke, radni rady miasta, wójt gminy - Tomasz Ewertowski, przedsiębiorcy oraz delegaci.

Zebranie otworzył Prezes kluby Marek Olejniczak. Porządek zebrania zaproponowany przez zarząd klubu:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
2. Wystąpienie zaproszonych gości
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
6. Wniosek Zarządu o udzielenie absolutorium poprzedniemu Zarządowi klubu Prezesa Michała Szynaki
7. Sprawozdanie z działalności finansowej klubu
8. Sprawozdanie z działalności sportowej
9. Dyskusja
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
11. Przedstawienie zmian w statucie
12. Wybór Prezesa i Zarządu
13. Wybór Komisji Rewizyjnej
14. Przyjęcie sprawozdania komisji uchwał i wniosków

Na przewodniczącego zebrania delegaci wybrali Jacka Różańskiego, na sekretarza Marka Olejniczaka. Do członków klubu wpłynął wniosek w formie pisemnej od zarządu klubu o   przedłużenie kadencji obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej do końca rozgrywek sezonu 2017/2018 czyli do 22 czerwca br. – zakończenia sezonu. 

Powołano także komisję wnioskową i uchwał oraz komisje mandatową. Po przegłosowaniu porządku zebrania zaproponowanego przez aktualny zarząd i uwzględnieniu pisma zarządu, wybór prezesa, zarządu i członków komisji rewizyjnej stał się bezprzedmiotowy.

Zarząd klubu MLKS Motor Lubawa zwrócił się do delegatów zebrania o udzielenie absolutorium poprzedniemu zarządowi klubu Prezesa Michała Szynaki, za lata 2013/2014. W związku z tym, że w okresie dwóch lat wszystkie sprawy związane z działalnością klubu zostały załatwione i uregulowane, zarząd zwrócił się z prośbą o pozytywne załatwienie  prośby, a za zaistniałą sytuację przeprasza członków klubu.  

Delegaci  przychylili się do wniosku i udzielili jednogłośnie absolutorium poprzedniemu zarządowi klubu.

Przystąpiono do wysłuchania sprawozdania z działalności zarządu klubu. Członek komisji rewizyjnej - Krzysztof Modrzewski odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej i wnioskował o udzielenie  absolutorium.

Sprawozdanie z działalności sportowej przedstawił  Krzysztof Malinowski - aktualnie trener drużyny seniorów. Klub Motor Lubawa to 9 drużyn: seniorzy, juniorzy rocznik 1999/2000, juniorzy młodsi 2001/2002, trampkarze 20003/2004, młodzik 2005/2006, dwie drużyny Orlika 2007/2008 i dwie drużyny Żaka 2009/2010.

W sezonie 2015/2016 drużyna seniorów wygrała IV ligę i w kolejnym sezonie grała w III lidze. W III lidze zadebiutowało 12 wychowanków klubu. Kilku z nich zostało zauważonych przez kluby wyższych lig, byli testowani w klubach i nadal inne kluby są zainteresowane młodymi piłkarzami. Aktualnie w IV lidze gra 16 zawodników - wychowanków klubu.

Podopieczni Marka Śnieżawskiego - juniorzy zostali mistrzami województwa w rundzie wiosennej zanotowali 12 zwycięstw i odnieśli tylko jedną porażkę.

Drużyna juniorów młodszych Patryka Wodzickiego na jesieni 2016 roku grała w okręgówce, wywalczyli awans do ligi wojewódzkiej i radzą sobie bardzo dobrze w rozgrywkach. Należy podkreślić dobrą współpracę klubu z LAP w zakresie szkolenia najmłodszych grup. 

W dalszej kolejności dokonano zmian w statucie w związku ze zmianami legislacyjnymi ustaw nadrzędnych. Delegaci udzielili absolutorium aktualnemu zarządowi klubu jednogłośnie.

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci podjęli uchwały:

1. Na wniosek Zarządu klubu udzielono absolutorium Zarządowi poprzedniej kadencji Prezesa Michała Szynaki.  

2. W związku z trudną sytuacją finansową klubu podjęto uchwałę o przedłużenie kadencji obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej do końca rozgrywek sezonu 2017/2018 

3. Wyznaczono termin walnego zebrania na 22 czerwiec 2018

4. Uzupełniono skład Zarządu w związku z rezygnacja z pracy w zarządzie Pana Marka Goniszewskiego, powołano na jego miejsce Marcina Banackiego jako skarbnika klubu.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie jak przewiduje statut. (mz)