XXXII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 28 grudnia odbyła się  XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli  wszyscy radni. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, w którym m.in. poinformował o odbiorach technicznych przebudowanych odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy w miejscowościach: Wiśniewo, Lubstynek, Prątnica-Szczepankowo i Gutowo. 

Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg powiatowych. Wartość tych inwestycji wyniesie 2 mln 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina Lubawa i Powiat Iławski. Z powodu złych warunków pogodowych do ukończenia zostały odcinki dróg w miejscowościach Rożental i Kazanice. Także część robót na drodze gminnej w Targowisku Górnym przesunięta została na przyszły rok. 

Odbyły się odbiory techniczne prac związanych z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Dobiega końca przebudowa świetlicy wiejskiej w Złotowie, gdzie zostanie uruchomiona placówka dla osób starszych - klub Senior . Wójt poinformował również, że Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Inwestycja o wartości ok. 5 mln zł potrwa do czerwca 2018 roku.

W dalszej części sesji radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2018 – 2023. Po odczytaniu opinii wypracowanej przez Komisje Rady a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2018  rok:

dochody  - 49.856.187,75

wydatki -  54.356.187,75

deficyt  -  4.500.000,00

Radni przegłosowali także projekty uchwał dotyczące: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej, ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zawarcia porozumienie międzygminnego, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zakończenie głos zabrał Wójt, który w kilku słowach podsumował mijający rok. Podkreślił,że gmina znajduje się w bardzo dobrej kondycji gospodarczej i finansowej, co  stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju na przyszłość. Tylko w 2018 roku planuje się wydać kilkanaście milionów na kolejne inwestycje. Wójt podziękował wszystkim za wspólną pracę i życzył szczęśliwego Nowego Roku.

Materiał U.G. Lubawa  
foto archiwum