Z A W I A D O M I E N I E

Opublikowano:

Zarząd Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Motor na podstawie & 23 Statutu podjął decyzje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków na dzień 12.01.2018 rok (piątek) godz. 18.00 w I terminie (godz. 18.15 w II terminie). 

Zebranie odbędzie się w Sali OSiR w Lubawie. W zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie klubu, którzy otrzymali zaproszenie wraz z mandatem.

Materiał Zarząd klubu