XXIX sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 29 września odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 1 mln 100 tys. zł na przebudowę 5 odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Lubawa. 

Radni zdecydowali także o przekazaniu 10 tys. zł dla gminy Studzienice w województwie pomorskim, na usunięcie skutków działań żywiołu w sierpniu tego roku. Podjęto także uchwały dotyczące przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uchwały dotyczyły placówek w Tuszewie, Złotowie i Rożentalu.

Miłym akcentem sesji było przekazanie Listu gratulacyjnego oraz upominku mieszkance Byszwałdu - uczennicy Szkoły Podstawowej w Kazanicach - Darii Siemińskiej, która została wicemistrzynią Polski w pchnięciu kulą. Daria wywalczyła II miejsce podczas Mistrzostw Polski zarazem Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego w Białej Podlaskiej. Do zawodów Darię przygotował jej trener Leszek Kołodziejski.

Gratulacje odebrał także Kazimierz Czacharowski z Tuszewa, który wspólnie z żoną Elżbietą uczestniczył w XV Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Państwo Czacharowscy zajęli I miejsce na szczeblu wojewódzkim i uzyskali tytuł laureata etapu centralnego. Ich gospodarstwo znalazło się w grupie 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju. Serdecznie gratulujemy!( mz)